Työnohjauksessa lisätään voimavaroja ja edistetään tuloksellisuutta

Työnohjaus auttaa organisaatioita oppimaan ja toimimaan harmonisemmin yhdessä, mikä lisää hyvinvointia ja edistää työn tuloksellisuutta. Ihmisten kokemus työnohjauksessani on usein puhdistava ja keventävä: sumeista, ristiriitaisista ja hankalista asioista avautuu oppimiskokemuksia ja eteenpäin vievää voimaa.
 
Työnohjaus kehittää johtajuutta työyhteisössä. Se tukee esihenkilöä johtamistehtävässä ja auttaa asiantuntijoita ja työntekijöitä omaksumaan johtajuuden näkökulmaa omassa roolissaan.
 

Ohjausprosessit räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä suoraan sähköpostilla linnea@lilicolightworks.com.


Palautetta ohjauksesta

Suuri kiitos Linnealle tiimiä hyvin palvelleesta työnohjauksesta! Linnea kuunteli tiimin toiveita ja tarpeita herkällä korvalla. Koen, että Linnean tapa tehdä työnohjausta on positiivinen ja ratkaisukeskeinen, mutta asioiden äärelle on myös mahdollista pysähtyä.

Hänen lämmin ja välitön tapansa kohdata mahdollisti luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutuksen syntymisen.

Työnohjauskertojen jälkeiset reflektiotapaamiset sovittiin joustavasti ja esihenkilönä sain Linnealta tervetullutta objektiivista näkökulmaa sekä tukea työnohjauksessa nousseiden teemojen käsittelyyn. Tästä oli paljon apua omaan esihenkilötyöskentelyyni.

– Esihenkilö, järjestösektori