Sielukkaan uran käännekohtia osa 1: Sitoutuminen avaa ovet

Sanaan ’ura’ liittyy monenlaisia mielikuvia. Toisille se on asia, johon suhtaudutaan vakavuudella ja kunnianhimoisesti. Toisille sanaan yhdistyy epämiellyttävä tunne pyrkyryydestä, laskelmoinnista sekä oman ja toisten hyvinvoinnin uhraamisesta. Sitten on kompleksisia olentoja, joilla nämä kaksi ajatusta elävät rinnakkain – eivätkä mitenkään sopuisasti.  Ristiriidan kokemus ja yritys ratkoa sitä omassa elämässä on saanut minut kehittämään ajatuksen sielukkaasta …