Lähdetään liikkeelle!

Katso introvideo ja lataa sen jälkeen ensimmäinen harjoitus videon alapuolelta.

”Itsetuntemus on kuin sisäinen ilmapuntari, joka arvioi nykyisiä ja tulevia hankkeita. Sen lukemat ilmoitetaan tunteissa. Jos toiminnan ja arvojen välillä on ristiriita, seurauksena on häpeän ja syyllisyyden kaltaisia tuntemuksia, kalvavia epäilyksiä, hermostuneisuutta, katumusta ja niin edelleen. Sen sijaan päätökset, jotka noudattavat sisäisen peräsimen määräämää kurssia, antavat ihmiselle tarmoa. Ne tuntuvat oikeilta ja niiden täyttämiseen voi paneutua kaikella tarmollaan.”

-Daniel Goleman: Tunneäly työelämässä