Kurssit

Feminiininen energia oppaana seuraavaan aikakauteen

Kirjallisuusterapiaopintojeni lopputyössä perehdyin sumerilaiseen Inanna-jumalattaren myyttiin ja erilaisia harjoituksia myytin pohjalta alkoi tulvia paperille. Tuntui ilmeiseltä, että kurssihan tästä on muotoutumassa.  

Oma kokemukseni Inanna-myytin kanssa työskentelystä kannusti tekemään kurssin, ja sain siihen muitakin ”vihjeitä”.

Opiskelijakollega kertoi psykoterapeutti-ystävänsä kokeneen suuren toipumisen myytin avulla. Selvisi myös, että valmentajani Barbara Wilder on pitänyt Yhdysvalloissa työpajoja, joissa matkataan Inannan mukana. 

Alkoi tuntua, että Inannalla on jokin viesti ihmisille tässä ajassa. 

Inanna-myytti on alun perin kirjoitettu savitauluille, jotka kertovat maailmasta 2000 eaa. Inannassa seksuaalisuus ilmenee kosmisena voimana. Inanna on määrätietoinen, vaistonvarainen ja syvää viisautta etsivä. Hän on myös tuhoava voima, joka raivaa egon ja ylpeyden tieltään ja pakottaa uudistumaan.

Inannan monitahoinen naiskuva voi auttaa sekä miehiä että naisia hahmottamaan naiseuden ja feminiiniset voimat entistä monitahoisempina ja tunnistamaan niitä itsessään.

Maailman varhaisin nimeltä tunnettu kirjailija, Urin papitar Enheduanna, kirjoitti runonsa Inannalle. Inanna oli sumerilaisessa kulttuurissa keskeinen, jopa tärkein, jumalhahmo.

Yhteiskuntatieteilijänä minua kiehtoo kollektiivinen tiedostamaton historian muotoilijana. Symbolien voima on ollut suuri – pelottavan suuri jopa rationaalisuuden valtakaudella 1900-luvulla. Voisimmeko käyttää symboleita tietoisemmin kauniimman maailmaan rakentamiseen? 

Psykoanalyytikot Marion Woodman ja Elinor Dickson toteavat, että patriarkaalinen paradigma murenee nopeasti, ja olemme tilassa, jossa olemme vailla mytologista opastusta.

Inanna esittelee feminiinisen kehitystarinan ajalta, jolloin patriarkaatin valtakausi oli vasta hitaasti muotoutumassa. Kun kollektiivisesta tiedostamattomasta putkahtaa uutta ainesta tietoiseksi, kuten Inanna-myytti 1800-luvun lopun arkeologissa kaivauksissa, voisiko se auttaa meitä löytämään uusia ulottuvuuksia itsestämme?

Inannalla on voimakas tahto ja hän on itsenäinen läpi elämänsä, myös naimisiin mennessään. Nuorena neitona hän juottaa viisauden jumalan Enkin humalaan ja ottaa tämän mahdit, lastaa ne laivaan ja tuo sumerilaisten hyödyksi ja onneksi. Inanna menee naimisiin paimen-Dumuzin kanssa, mutta hän on se, jolta Dumuzi saa kuninkuutensa. Inanna on äiti, eikä se karsinoi häntä. Keski-iässä hän häipyy mieheltään kyselemättä manalaan hakemaan viisautta ja initioi myös miehensä mysteeriin. Hänestä tulee sumerilaisten kunnioitettu jumalatar, viisas ja pyhä neuvonantaja.

Papitar Enheduannan hymneissä Inanna esiintyy välillä hindulaisen Kali-jumalattaren tyyppisenä raivoisana ja tuhoisana voimana, joka ilmenee luonnossa elämän ja kuoleman kiertokulun tuhoavana syklin osana. Toisaalta hän on rakkauden jumalatar – nainen, jolla on suurin sydän. 

Kertomus Inannan manalanmatkasta alkaa sanoilla: ”Suuresta korkeudesta hän suuntasi kuulonsa suureen syvyyteen”. Korva oli sumerilaisille reitti, jota kautta viisaus saapui ihmiselle. 

Kun Inanna suuntaa kuulonsa kohti alista maailmaa, voimme arvella, että hän tekee sen saavuttaakseen suuremman viisauden, vaikka myytissä vaaralliselle matkalle lähtöä ei perustella erikseen. 

Woodmanin ja Dicksonin mukaan ei ole sattumaa, että tietoisuus jumalattarista nousee uudelleen pintaan. Heidän mukaansa jumalatar eri muodoissaan on oppaamme uuteen aikakauteen, joka ei ole matriarkaalinen eikä patriarkaalinen, vaan jossa jokaisen yksilön sisällä tasapainottuu feminiininen ja maskuliininen aspekti. 

Tämän vuoksi kurssilla käsittelemme myytin rinnalla muun muassa intuition, levon, kehollisuuden, magneettisuuden ja irtipäästämisen teemoja feminiinisinä olemisen ja työnteon aspekteina. Opastajina ovat neidon, äidin, villinaisen ja vanhan viisaan naisen arkkityypit.

Saattaisit myös pitää...